Slide-May-cat-co-Maruyama1 may-phat-dien-cong-nghiep-kibii slide5-Mayhaiche-Ochiai

Chương trình khuyến mãi khi mua động cơ kubota

Địa điểm: Áp dụng trên toàn quốc trừ khu vực Tây Nguyên. Thời gian: từ 01/04/2015 đến 01/05/2015.