Sản phẩm được GBC bán thông qua hệ thống đại lý tại các tỉnh:

He-thong-phan-phoi-GBC