Liên Hệ Mua Hàng

HOTLINE: 0944.097.969

Tin Tức

Giới Thiệu

img

GIA BÌNH

Nhà cung cấp máy nông nghiệp, máy dân dụng và công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam: Máy cắt cỏ, máy phun thuốc, máy bơm nước, động cơ đa năng, máy phát điện, máy hái chè...

Video

FANPAGE GIA BÌNH

Dàn xới KBR158-S01

CÔNG SUẤT MÁY CÀY 24-35HP
TRỤC BÔNG XỚI Loại chân ốp (nướu)
KÍCH THƯỚC 1708x1005x855mm
TRỌNG LƯỢNG 293kg
BỀ RỘNG XỚI 1438mm

Thông số kỹ thuật 

Công suất máy cày 24-35HP
Loại truyền động Bánh răng côn xoắn
Tỷ số truyền động 1.83:1 (12-22)
Xích truyền động 100H
Kích thước 1708x1005x855mm
Trọng lượng 293kg
Bề rộng xới 1438mm
Trục bông xới Loại chân ốp (nướu)
Tốc độ quay trục bông xới 11:14 231 vòng/phút
Tốc độ quay trục bông xới 14:11 375 vòng/phút
Tốc độ quay trục bông xới 12:13 272 vòng/phút
Tốc độ quay trục bông xới 13:12 319 vòng/phút
Số lượng lưỡi xới 70 lưỡi

 

Dàn xới KBR158-S01

CÔNG SUẤT MÁY CÀY 24-35HP
TRỤC BÔNG XỚI Loại chân ốp (nướu)
KÍCH THƯỚC 1708x1005x855mm
TRỌNG LƯỢNG 293kg
BỀ RỘNG XỚI 1438mm

Thông số kỹ thuật 

Công suất máy cày 24-35HP
Loại truyền động Bánh răng côn xoắn
Tỷ số truyền động 1.83:1 (12-22)
Xích truyền động 100H
Kích thước 1708x1005x855mm
Trọng lượng 293kg
Bề rộng xới 1438mm
Trục bông xới Loại chân ốp (nướu)
Tốc độ quay trục bông xới 11:14 231 vòng/phút
Tốc độ quay trục bông xới 14:11 375 vòng/phút
Tốc độ quay trục bông xới 12:13 272 vòng/phút
Tốc độ quay trục bông xới 13:12 319 vòng/phút
Số lượng lưỡi xới 70 lưỡi

 

Liên Hệ Mua Hàng

HOTLINE: 0944.097.969

Tin Tức

Giới Thiệu

img

GIA BÌNH

Nhà cung cấp máy nông nghiệp, máy dân dụng và công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam: Máy cắt cỏ, máy phun thuốc, máy bơm nước, động cơ đa năng, máy phát điện, máy hái chè...

Video

FANPAGE GIA BÌNH